Netis postal član Nacionalnega tehničnega odbora za blockchain

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) je v letošnjem letu ustanovil Nacionalni tehnični odbor za blockchain (SIST/TC Blockchain), ki smo se mu kot strokovnjaki za tehnologijo veriženja blokov pridružili tudi v podjetju Netis. Tehnični odbor: SIST/TC BlockchainDelovno področje: standardizacija na področju tehnologije veriženja blokov in sodelovanje pri razvoju mednarodnih in evropskih standardizacijskih dokumentovSlovenski tehnični odbor bo […]