Evropa na poti digitalizacije – Kaj morate vedeti?

Evropska Unija pospešeno stremi k digitalizaciji, saj jo prepoznava kot ključen korak k učinkovitejšemu in bolj povezanemu gospodarstvu. Pri tem tehnologije, kot so blockchain, digitalna identiteta in elektronske poverilnice, prepoznava kot ključne za doseganje digitalne preobrazbe in zagotavljanje varnih ter transparentnih rešitev za različne industrije.

 

Koraki v smeri digitalizacije EU

Evropska unija je vodilna v prizadevanjih za digitalizacijo, saj jo prepoznava kot ključno za ustvarjanje novih priložnosti za inovacije in rast in ohranjanje konkurenčnosti na svetovnem trgu.

S strategijo Digitalna Evropa 2030 si Evropa prizadeva, da bi do leta 2030 postala globalni vodja v digitalni preobrazbi. Strategija zajema različne pobude in telesa, ki so na kratko opisani spodaj, in veliko več. Pri tem se osredotoča na razvoj in uporabo najnovejših tehnologij, povečevanje digitalnih veščin delovnega prebivalstva, infrastrukturo in ustvarjanje enotnega digitalnega trga, ki bo koristil tako državljanom kot podjetjem znotraj EU.

Tudi Slovenija je skladno s strategijo nedavno objavila dokumente in načrte za doseganje ciljev, ki med drugim močno poudarjajo tudi digitalizacijo javnih storitev.

Skladno s cilji je EU sprejela pomembne ukrepe, organe in strategije:

Enotni digitalni trg je strategija, ki so jo v EU zastavili leta 2015 z namenom, da bi ustvarili enotni trg za digitalno blago in storitve v EU. Hkrati so sprejeli več ukrepov, kot so odprava neupravičenega geografskega blokiranja, izboljšanje delovanja digitalne trgovine in zagotavljanja varstva potrošnikov, ki odpravljajo ovire pri čezmejni e-trgovini in izboljšujejo dostop do spletnega blaga in storitev.

Evropsko blockchain partnerstvo (EBP – European Blockchain Partnership), ustanovljeno leta 2018, je namenjeno spodbujanju rasti, razvoja in uporabe tehnologije blockchain. Deluje kot platforma za sodelovanje med državami članicami EU in Evropsko komisijo pri tehničnih in regulativnih vprašanjih, povezanih s tehnologijo blockchain.

Evropska blockchain infrastruktura (EBSI – European Blockchain Services Infrastructure) spodbuja in usklajuje razvoj tehnologije blockchain z namenom, da zagotovi varno in interoperabilno blockchain infrastrukturo znotraj Evrope in vzpostavlja digitalni okvir za varno in zanesljivo izmenjavo preverljivih poverilnic. 

 eIDAS 2.0 oz. EU Digital Identity (EUDI) razširja uporabnost čezmejne avtentikacije in digitalnih podpisov in žigov ter uvaja koncept digitalnih denarnic. Projekt EUDI in EBSI sta komplementarna, EBSI-jev profil pa je skladen z  z objavljeno verzijo EUDI referenčne arhitekture v1.0.

V Netisu smo izredno ponosni, da smo aktivni člani in eni jedrnih arhitektov projekta EBSI, kar nam zagotavlja edinstven položaj na področju svetovanja in razvoja inovativnih rešitev, ki temeljijo na omenjenih tehnologijah in spodbujajo potek digitalizacije v EU.

Blockchain, digitalna identiteta in preverljive poverilnice kot ključne omogočitvene tehnologije

Nove tehnologije, kot so blockchain, identiteta in preverljive poverilnice (ang. Verifiable Credentials), igrajo ključno vlogo pri napredku evropskega gospodarstva, saj omogočajo razvoj varnih, transparentnih in zanesljivih rešitev znotraj različnih panog.

– Blockchain podjetjem omogoča varno in pregledno beleženje transakcij, kar zmanjšuje tveganje za goljufije in povečuje zaupanje med deležniki. Uporaben je v različnih industrijah, posebej tam, kjer narašča potreba po transparentnosti poslovanja, kot so denimo finance, dobavne verige ali zdravstvo.

– Digitalna identiteta omogoča varno avtentikacijo oseb na spletu, zato je primerna za postopke pridobivanja (user on-boarding) in verificiranja uporabnikov ter upravljanja uporabniških dostopov. V Evropi vodilno vlogo pridobiva model digitalne identitete SSI (ang. Self-Sovereign Identity), ki si prizadeva, da ima vsak posameznik nadzor nad osebnimi podatki, saj v njem prepoznava priložnost za izboljšanje varnosti in zasebnosti digitalnih storitev. Projekti, kot so EBSI in EUDI, pa prevzemajo vodilno vlogo pri razvoju tehnoloških standardov na tem področju.

Preverljive poverilnice (ang, Verifiable Credentials) so oblika preverljivega digitalnega dokaza, ki ga podjetja lahko uporabijo pri preverjanju kvalifikacij, pridobljenih dosežkov in drugih dokazil posameznikov. E-poverilnice je mogoče preprosto deliti in varno shranjevati v digitalni denarnici, zato posameznikom in organizacijam omogočajo deljenje in preverjanje pomembnih dokumentov (kot so diplome, certifikati, pogodbe ipd.) Iz tega razloga bo tehnologija dobrodošla v katerikoli industriji, kjer je preverjanje kvalifikacij ključni del postopka.

Slika: EBSI Verifiable Credentials Playbook (vir: EBSI)

Podjetja lahko omenjene tehnologije uporabite zato, da izboljšate (ali šele digitalizirate) svoje storitve in s tem ohranite konkurenčno prednost v vse bolj digitalnem okolju, ki bo od vas zahtevalo, da pri razvoju sledite tudi regulaciji in najnovejšim tehnološkim standardom. Hkrati lahko primernost tehnologij za vaše procese testirate v okviru različnih razpisov in programov, ki nastajajo na EU-ravni z namenom spodbujanja digitalizacije in s tem pridobite dragoceno znanje in izkušnje.  

Tudi naše podjetje je uspešno sodelovalo v več razpisih, kjer nastopamo kot partnerji za blockchain in nove tehnologije. Zato smo v dobrem položaju, da vam na tej poti pomagamo – tudi tako, da skupaj sodelujemo na katerem izmed prihajajočih razpisov. 

Vse to nam bo v prihodnjih letih pomagalo soustvariti učinkovitejše in odpornejše gospodarstvo!