Netis kot konzorcijski partner na projektu Skaza 5.0

Podjetje Netis kot konzorcijski partner za blockchain sodeluje pri dvoletnem projektu Celostne digitalne preobrazbe verige vrednosti Plastike Skaza za zadovoljstvo zaposlenih in krepitev organizacijske kulture.

Cilj projekta Skaza 5.0 je izvedba celostne digitalne preobrazbe verige vrednosti in povečanje zavzetosti ter učinkovitosti zaposlenih v Plastiki Skaza, z osredotočanjem na implementacijo sodobnih digitalnih tehnologij na področju logistike, nabave in skladiščenja, proizvodnje, HRM, prodaje in upravljanja.

V projektu, ki traja od aprila 2022 do marca 2024, sodeluje pet podjetij, in sicer Plastika Skaza d.o.o. kot vodilni konzorcijski partner, poleg nas pa tudi ITELIS d.o.o., ALSET d.o.o., INEA d.o.o. in ZLATOROG OPREMA d.o.o. Skupaj bomo v delovne in proizvodne procese Plastike Skaza implementirali sodobne digitalne tehnologije z namenom večanja učinkovitosti, produktivnosti, konkurenčnosti na trgu in krepitve organizacijske kulture; vse z namenom, da razvijemo in implementiramo dejanske rešitve, ki imajo uporabno vrednost v industriji. 

Netis bo v okviru projekta skrbel za razvoj in implementacijo celostnega sistema eko certifikatov, ki bodo izkoriščali lastnosti NFT-jev in njegovo razširitev na Digitalni potni list za produkte podjetja Skaza. S tovrstnimi aktivnostmi bodo v Plastiki Skaza potrdili tehnološki primat na področju implementacije novih tehnologij v proizvodne procese in zavzemanje k trajnosti. 

Višina celotnih stroškov operacije znaša 4.256.462,00 EUR.

Višina sofinanciranja znaša 1.934.592,14 EUR.

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu »Digitalna preobrazba gospodarstva« (JR Digit NOO). Naložbo sofinancira Evropska unija iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost – NextGenerationEU. 


Objava na spletni strani Plastika Skaza: https://www.skaza.com/sl/novice/projekt-skaza-5.0-celostna-digitalna-preobrazba-verige-vrednosti-plastike-skaza-za-zadovoljstvo-zaposlenih-in-krepitev-organizacijske-kulture 

Druge povezave:

www.noo.gov.si 

www.evropskasredstva.si