Papirnata potrdila, spričevala in druga dokazila se selijo v mobilne denarnice

Prihaja rešitev za izdajanje, preverjanje in izmenjevanje preverljivih poverilnic – papirnate dokumente bodo zamenjale elektronske poverilnice. Prispevek je bil prvotno objavljen v mediju Časnik Finance.

Na slovenski trg v kratkem prihaja rešitev, ki bo omogočala preprosto izdajo in zanesljivo preverjanje izvora in celovitosti preverljivih poverilnic (angl. Verifiable Credentials). »Podjetjem in organizacijam dajemo v roke preprosto in varno orodje, s katerim lahko z enega mesta izdajo dokazilo ali preverijo veljavnost dokazila, ki ga je uporabniku izdala druga ustanova,« je pojasnil Miha Poberaj, direktor podjetja Rekono, ki je rešitev razvilo v sodelovanju s podjetjem Netis.

Nazoren prikaz delovanja rešitve, ki so jo poimenovali Rekono VC, sta podjetji v sodelovanju z Blockchain Labom Univerze v Mariboru in Slovenskimi železnicami prvič predstavili lansko jesen na konferenci za e-identifikacijo in e-storitve ZEIDES. Prikazali so potek digitalizacije postopka vpisa na fakulteto, kjer je študent potrdilo o vpisu na univerzo prejel neposredno v mobilno denarnico na svojem telefonu. Od tod je potrdilo preposlal Slovenskim železnicam, kjer so lahko v realnem času preverili veljavnost njegovega študentskega statusa in mu na podlagi tega odobrili nakup subvencionirane vozovnice. »S tem smo postopek, ki običajno povzroča dolge čakalne vrste, digitalizirali in približali mladi generaciji,« je dejal Sebastjan Pirih, vodja marketinga in razvoja poslovanja v Netisu.


Primerna za preverjanje kakršnihkoli dokazil
Podobne postopke bi lahko izvajali povsod, kjer je potrebno preverjanje različnih dokazil, ki jih moramo predložiti, ko želimo uveljavljati ali zahtevati neko pravico. Gre za različna potrdila, spričevala, diplome, certifikate in druga dokazila, ki jih izdajajo različni organi in institucije, zanje pa se uporablja skupen izraz poverilnica.

Danes proces poteka tako, da nam dokument izdajo na papirju z določeno grafično podobo in ga opremijo s podatki, ki potrjujejo njegovo verodostojnost. Najbolj se zaplete, ko želimo poverilnico predložiti drugi instituciji. Če želi delodajalec potrditi pristnost diplome zaposlenega, mora to preveriti pri fakulteti, ki jo je izdala. Podobno je pri najemanju posojil, kjer mora banka delodajalca zaprositi za potrdilo o zaposlitvi in plačilni sposobnosti posojilojemalca.

Pirih kot primer navaja tudi bolj običajna in vsakdanja opravila, kot je nakup vstopnic za koncerte in tekme. »Organizatorji na dogodku sicer preverjajo veljavnost predložene vstopnice, hkrati pa ne morejo vedeti, ali je bila ta ukradena, preprodana, poneverjena in kdo je njen pravi lastnik.«

Široko aplikativna rešitev
Postopki preverjanja verodostojnosti dokumentov v fizični obliki so dolgotrajni. »Hkrati pa se v njihovi digitalizaciji skriva še večja past. Gre za možnosti poneverb in zlorab osebnih podatkov, ki EU letno stanejo kar milijardo evrov,« poudarja Miha Poberaj in dodaja, da imajo organizacije v praksi na voljo izredno malo orodij, ki bi jim to preverjanje olajšale in ga pospešile brez pomembnih varnostnih tveganj. Podjetji Rekono in Netis sta v tem prepoznali tržno nišo.

Uporabo rešitve Rekono VC bodo najprej omogočili obstoječim uporabnikom produktov družine Rekono, ki že zdaj uporabljajo rešitve in storitve, kot so e-identifikacija in avtentikacija, elektronski podpisi in druge storitve zaupanja. Pozneje nameravajo infrastrukturo ponuditi tudi različnim organizacijam, podjetjem in javni upravi. Sogovornika poudarjata, da je rešitev široko aplikativna, saj naslavlja izzive številnih dejavnosti, in zato primerna za vpeljavo povsod tam, kjer se pojavlja potreba po pocenitvi in pospešitvi postopkov, zmanjševanju morebitnih zlorab osebnih podatkov in zvišanju ravni varnosti pri deljenju in izmenjavi občutljivih podatkov na spletu.


Visoka raven zaupanja
Miha Poberaj hkrati poudarja, da Rekono VC zagotavlja visoko raven zanesljivosti predstavitve in potrditve identitete vseh akterjev izdajanja in uporabe preverljive poverilnice – posameznika, izdajatelja in preveritelja – ter zagotavlja visoko raven zaupanja (High LoA) v izdano preverljivo poverilnico. Ker je zasnovana na standardiziranih odprtokodnih rešitvah, tako ponudniki kot uporabniki postopke izdajanja in uporabe elektronske poverilnice relativno preprosto vključijo v svoje informacijske sisteme, rešitve ali storitve. Posameznikom pa to omogoča preprosto uporabo preverljive poverilnice s pomočjo digitalne denarnice.

Vse to so dosegli z integracijo rešitev elektronske identifikacije in storitev zaupanja, ki jih opredeljujeta evropska uredba o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja (eIDAS) in predlog sprememb te uredbe v zvezi z vzpostavitvijo okvira za evropsko digitalno identiteto, ki vpeljuje koncept digitalnih denarnic (eIDAS 2.0). Tehnologija preverljivih poverilnic in digitalnih denarnic je tudi osnova rešitve, ki hkrati izpolnjuje tudi vse aktualne regulatorne zahteve na področju e-storitev zaupanja.

Rekono je ponudnik storitev močne avtentikacije in kvalificiranih storitev zaupanja, podjetje Netis pa med drugim deluje na področjih varne izmenjave podatkov, preverljivih poverilnic in tehnologije veriženja podatkovnih blokov, njihovi strokovnjaki pa so eni izmed jedrnih arhitektov evropske infrastrukture za blockchain (EBSI).