ZEIDES 2022: Netis in Rekono predstavila prvo delujočo rešitev za izdajanje, izmenjavo in preverjanje digitalnih poverilnic

Na največji slovenski konferenci o e-storitvah zaupanja, ki so se je udeležili predstavniki vlade, strokovnjaki iz industrije in ponudniki storitev zaupanja, smo prikazali, kako smo inovacijo uporabili za digitalizacijo vpisnega potrdila Univerze v Mariboru.

Prav tako smo zbranemu občinstvu, ki je štelo več kot 170 udeležencev, dvakrat predavali in prejeli odlične povratne informacije. Najprej smo predstavili varno infrastrukturo za izdajanje, izmenjavo in preverjanje digitalnih poverilnic, ki smo jo razvili v partnerstvu s podjetjem Rekono. 

PREDAVANJE 1: DEMO PROJEKT Z UNIVERZO V MARIBORU

Danes številni postopki od nas zahtevajo, da ob identifikaciji predložimo potrdila ali druge ustrezne dokumente. Ti so običajno v papirni obliki in jih je treba pred akreditacijo preveriti pri izdajatelju, kar povzroča zamude, organizacijam pa preprečuje digitalno zagotavljanje istih storitev. Zato smo razvili inovativno infrastrukturo, ki omogoča izdajanje, preverjanje in izmenjavo digitalnih poverilnic na spletu.

Pokazali smo tudi, kako enostaven je bil postopek implementacije rešitve za Univerzo v Mariboru, ki je na tak način digitalizirala potrdilo o vpisu. Sedaj lahko študent digitalno poverilnico o vpisu prejme neposredno v svojo digitalno denarnico (Rekono OnePass). Od tam naprej jo lahko enostavno in hitro deli z drugimi službami, kot je ponudnik železniških vozovnic (Slovenske Železnice), ki lahko v istem trenutku preveri, ali je študentov status veljaven, brez da bi za to moral kontaktirati univerzo in mu na podlagi prejete informacije izda subvencionirano vozovnico.

PREDAVANJE 2: NOV POSPEŠEK DIGITALNEMU TRGU: GLOBALNI OKVIRI ZA ZAUPANJE IN EVOLUCIJA DIGITALNE IDENTITETE

Dr. Alen Horvat, strokovnjak za blockchain in digitalno identiteto, je v svojem predavanju obravnaval nov pristop k digitalnemu zaupanju in vznemirljive priložnosti, ki jih ta prinaša različnim subjektom na digitalnem trgu. Kot je pojasnil, je potreba po zaščiti e-storitev in omogočanju izmenjave podatkov med strankami na spletu privedla do razvoja novih rešitev, ki digitalno identiteto postavljajo v središče vsake digitalne transakcije.

Podobno sta se razvijala tudi postopka avtentikacije in identifikacije uporabnikov, in sicer najprej iz centralizirane v delegirano obliko, dokler nista v ospredje končno postavili uporabnikov (user-first). Tako sta pred kratkim povsem neodvisna projekta EBSI (European Blockchain Services Infrastructure) in GAIN (Global Assured Identity Network) začela razvijati isti okvir digitalnega zaupanja na globalni ravni.

Dr. Horvat je dejaven na področju standardizacije e-identitete (OpenID, Decentralized Identity Foundation, ISO) in oblikovanja okvira digitalnega zaupanja (GAIN). Je tudi nepogrešljiv član in vodilni blockchain arhitekt pri projektu EBSI in delovni skupini eSSIF (European SSI Identity Framework). Je tudi prejemnik nagrade Kim Cameron, ki jo fundacija OpenID podeljuje mladim talentom na področju e-identitete.

Letošnja šesta mednarodna konferenca ZEIDES o e-identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije je zabeležila rekordno število obiskovalcev, ki so se seznanili s številnimi novostmi na področjih elektronskega izkazovanja in pravne ureditve osebne e-identitete, obdelovanja osebnih podatkov, EU denarnice za digitalno identiteto in storitev zaupanja v okviru revizije uredbe eIDAS in podobno.

Za več obiščite njihovo domačo stran: https://zeides.palsit.com/