Netis postal član organizacije Decentralized Identity Foundation in pridobil sopredsedujočo vlogo v eni izmed delovnih skupin

Postali smo novi člani organizacije Decentralized Identity Foundation (DIF), ki sodeluje pri razvoju in uvajanju tehnologij in standardov za decentralizirano identiteto. Netisov strokovnjak, dr. Alen Horvat, ki je vključen tudi v naš projekt AceBlock, pa je bil izvoljen za sopredsednika delovne skupine Identifiers & Discovery.

Skupaj z Markusom Sabadello, ustanoviteljem podjetja Danube Tech, bo g. Horvat vodil delovno skupino za razvoj protokolov in sistemov, ki omogočajo ustvarjanje, reševanje in odkrivanje decentraliziranih identfikatorjev in imen v decentraliziranih ter distribuiranih sistemih.

UNIVERSAL RESOLVER
Specifikacije in implementacija gonilnega ogrodja, ki omogoča razrešitev DID-ov.

UNIVERSAL REGISTRAR
Specifikacije in implementacija gonilnega ogrodja, ki omogoča ustvarjanje, posodabljanje in deaktivacijo
DID-ov.

WELL-KNOWN DID KONFIGURACIJA
Specifikacije, dokumentacija in implementacija za odkrivanje DID-ov iz znanih HTTP(s) URI-jev.

SPECIFIKACIJE PEER DID METODE
Metoda DID, ki je neodvisna od blockchaina. Preverljivi podatkovni register je sinhronizacijski protokol med soležniki.

DID RAZŠIRITVE
Parametri razširitve, lastnost in vrednosti za registre s specifikacijami DID-ov.

V Netisu si prizadevamo za promocijo tehnologije blockhcain in izobraževanje naših partnerjev o njenih prednostih. Eden od načinov je vključevanje v različna delovna telesa in vzpostavljanje zgledne poslovne prakse, komentira g. Horvat. “Za vsako novo tehnologijo je standardizacija ključnega pomena, saj zagotavlja nabor pravil, ki omogočajo hitrejšo implementacijo in predvidljivost. Iz tega stališča je vključevanje v različne strokovne skupine, ki aktivno soustvarjajo prihodnost razvoja blockchain področja, za nas izjemna čast in priložnost, da lasten razvoj v podjetju sproti usklajujemo z zahtevami EU in tako našim poslovnnim partnerjem vseskozi zagotavljamo inovativne tehnološke rešitve, ki jim lahko v celoti zaupajo.

O DR. ALENU HORVATU

Kot blockchain strokovnjak je Alen odgovoren za oblikovanje rešitev, ki se dotikajo področij kriptografije, razširljivosti tehnologije in mehanizmov soglasja. Večinoma se posveča razvoju rešitev, ki temeljijo na konceptih samoupravljive digitalne identite (eng. SSI – Self Sovereign Identity), razpršenega shranjevanje podatkov in ostalih povezanih produktov, ki jih ustvarjamo pod blagovno znamko  AceBlock. Prav tako je aktiven član jedrne ekipe European Blockchain Infrastructure (EBSI) in njene delovne skupine eSSIF (European Self-Sovereign Identity Framework).

O ORGANIZACIJI DECENTRALIZED IDENTITIY FOUDANTION (DIF)

Decentralized Identity Foundation, in short DIF, is an engineering-driven organization acting as the centre for development, discussion, and management of all activities required to create and maintain an interoperable and open ecosystem for decentralized identity stack. DIF can set up IPR protected working groups, deliver specs and standards, and offer infrastructure for the community.

Their key focus areas are: Technical specification,  Reference Implementations and Industry Coordination.

DIF members, therefore, are working together to build a variety of technologies, with much of this work being done in collaboration with the large open-source community. ­DIF’s Working Groups are scoped by functional areas and are designed to drive emerging standard specifications backed up by open-source code. Explore the working groups by following the links below:

Identifiers & Discovery
– DID Authentication
Claims and Credentials
DID Communication
Sidetree
Secure Data Storage
KERI

© 2018 Netis, blockchain technologies